Absolventi PEF ČZU v Praze


Informace o serveru

Promoce jsou událostí, na kterou se upínají myšlenky a snažení všech studentů vprůběhu celého studia. Když však nastanou, jsou především definitivním ukončením dosavadního způsobu života, určitým završením první etapy lidského bytí a především vkročením do něčeho nového, více či méně nepoznaného. Jsou aktem, kdy se ze studenta stává absolvent, kterého se svojí alma mater pojí již jenom diplom a vzpomínky na prostředí, kde strávil jednu z nejlepších částí svého života, na spolužáky, se kterými prožíval veselá studentská léta a občas i na některé pedagogy, se kterými v průběhu studia více či méně bojoval. Časem se zapomene na stinné stránky studentských let a každý má občas chuť zavzpomínat na to, co bylo, potkat spolužáky, podívat se na fakultu.

PEF

Vedle citového vztahu k fakultě a lidem spojených s ní existuje i pragmatický důvod, proč za sebou nespálit všechny mosty:

  • je dobré udržovat kontakty a spojení na lidi, které znám a které utvářelo stejné prostředí
  • je dobré mít zajištěný přístup k informacím a znalostem, které jsou na fakultě
  • je dobré mít se kam vrátit a mít možnost prodiskutovat své plány
  • je dobré mít pocit sounáležitosti s určitou prominentní skupinou, kterou absolventi Provozně ekonomické fakulty jsou.

Cílem projektu Informačního a komunikačního portálu pro absolventy PEF ČZU je nejen zajistit komunikaci Vás, absolventů, s fakultou a navázání vzájemné spolupráce, ale i zajistit možnost Vaší komunikace s Vašimi „spolužáky“.

Všichni zaregistrovaní absolventi budou mít přístup na stránky „svého“ ročníku, informační webové stránky o akcích fakulty, Agria klubu (Klub přátel a absolventů PEF), popř. i akcích ostatních absolventů a členů AK.
TOPlist